POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka badań medycznych>Badania z użyciem ludzkich tkanek

Sprawa Moore przeciwko regentom Uniwersytetu Kalifornijskiego
        opis        komentarz
Sprawa Greenberg przeciwko Instytutowi Badawczemu Miami Children Hospital
        opis        komentarz