POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w dziedzinach medycyny>Intensywna terapia

Przypadek pacjenta poddanego procedurze resuscytacji daremnej przez zespół specjalistyczny pogotowia ratunkowego
        opis        komentarz
Przypadek chorej z hipotermią poddanej resuscytacji
        opis        komentarz