POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka zawodów medycznych>Etyka lekarska>Odpowiedzialność dyscyplinarna

Chłopiec operowany na przepuklinę
        opis        komentarz
Kazus doktora S.K. z Zespołu Nocnej Pomocy Lekarskiej
        opis
Sprawa R.R. przeciwko Polsce
        opis        komentarz