POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Świadoma zgoda>w przypadku pacjentów w podeszłym wieku

Sprzeciw pani I.K
        opis
Śmierć pacjentki z zaawansowaną chorobą Alzheimera
        opis