POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Świadoma zgoda>na leczenie w szpitalu psychiatrycznym

Pacjentka z rozpoznaniem choroby Alzheimera
        opis        komentarz