POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Świadoma zgoda>Pacjent niewykonujący zaleceń lekarza

Kazus pacjentki stomatologicznej trudnej we współpracy
        opis        komentarz