POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Świadoma zgoda>Niezgoda małoletniego pacjenta na intensywne leczenie

Chłopiec z rdzeniowym zanikiem mięśni
        opis