POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Świadoma zgoda>Leczenie bez zgody>Ratowanie pacjenta nieprzytomnego

Kazus pacjenta z zespołem Brugadów
        opis