POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Odmowa świadczeń i klauzula sumienia>w przypadku świadczenia niezgodnego z sumieniem lekarza

Kazus państwa Wojnarowskich
        opis        komentarz