POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Odmowa świadczeń i klauzula sumienia>Odmowa leczenia dziecka wbrew woli rodziców

Nadgorliwa matka
        opis        komentarz