POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Odmowa świadczeń i klauzula sumienia>Odmowa skierowania na badania prenatalne

Sprawa R.R. przeciwko Polsce
        opis        komentarz