POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka zawodów medycznych>Etyka lekarska>Odpowiedzialność dyscyplinarna>Sankcje za dyskredytowanie innych lekarzy

Frankowicz przeciwko Polsce
        opis
Kazus Zofii Szychowskiej
        opis