POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka zawodów medycznych>Etyka lekarska>Odpowiedzialność karna>Sankcje za bezprawne wydawanie recept

Kazus dr Ilony Rosiek-Koniecznej – „Janosikowej”
        opis