POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka zawodów medycznych>Etyka lekarska>Odpowiedzialność karna>Sankcje za poświadczenie nieprawdy o stanie zdrowia pacjenta

Chory na raka adoptuje dziecko
        opis        komentarz