POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Przekaz informacji medycznych>Informacje dla pacjenta>Mówienie prawdy pacjentowi

Chory na nowotwór mózgu
        opis        komentarz
Matka chora na raka płuc
        opis        komentarz
Pacjentka z odłamkiem narzędzia w kanale zębowym
        opis        komentarz
Pacjent umierający z powodu drobnokomórkowego raka płuca
        opis