POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Przekaz informacji medycznych>Informacje o pacjencie>Poświadczenie nieprawdy

Chory na raka adoptuje dziecko
        opis        komentarz