POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
Detroit Edison Co. kontra National Labor Relations Board - opis

Fabryka w Detroit przeprowadzała rekrutację nowych pracowników. Kandydaci wypełniali psychologiczne testy kompetencji. Następnie żaden z kandydatów nie został przyjęty do pracy, gdyż nie uzyskał odpowiedniego wyniku w teście kompetencji. Kandydaci uznali przeprowadzoną rekrutację za niesprawiedliwą i zwrócili się z prośbą o pomoc do Krajowej Rady ds. Stosunków Pracy (National Labor Relations Board, NLRB). Rada poprosiła o udostępnienie testów psychologicznych oraz wyników uzyskanych przez kandydatów.

Opracowano na podstawie: Detroit Edison Co. v. National Labor Relations Board, APA