POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
Doe kontra Samaritan Counseling Center - opis

Jane Doe pozwała Samaritan Counseling Center na mocy doktryny respondeat superior z powodu kontaktu seksualnego jakiego dopuścił się jeden z terapeutów pracujących dla centrum. Doe trafiła do terapeuty szukając „emocjonalnej i duchowej terapii”. Podczas drugiej sesji terapeutycznej psychoterapeuta rzekomo pocałował ją oraz zaczął pieścić. Doe dodała, że do stosunku płciowego między nią a terapeutą doszło poza centrum.

Sąd odrzucił jej skargę uznając, że centrum nie może odpowiadać za niemoralne zachowanie swojego pracownika w tej sytuacji, jednak sąd stanowy nie zgodził się z tym orzeczeniem. Uznał, że zachowanie terapeuty podczas sesji terapeutycznej było niezgodne z zasadą nie wchodzenia z klientem w relację inną niż terapeutyczna.

Opracowano na podstawie: Koocher, G.P., Keith-Spiegel, P. (2008). Ethics in psychology and the mental health professions. Oxford: Oxford University Press [Practitioners in the Legal System str. 477]