POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
Carmichael kontra Carmichael - opis

Frederica Saunders uczęszczała na psychoterapię do doktora Carmichaela. Oboje zadurzyli się w sobie i zaangażowali w relację o charakterze seksualnym. Carmichael namówił Saunders do rozwodu z mężem, następnie poprosił ją o rękę. Po kilku miesiącach małżeństwa pan Carmichael poprosił o rozwód. Wtedy pani Carmichael zgłosiła do sądu skargę na zachowanie obecnego męża kiedy był jej psychoterapeutą, dodając, że jego zaangażowanie się w związek o charakterze seksualnym z nią, jego klientką, spowodowało u niej objawy depresji oraz myśli samobójcze. Nie przedstawiła jednak żadnych dowodów na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zachowaniem terapeuty a swoim obecnym stanem. Co więcej, biegły psycholog uznał, że mogła być w stanie obniżonego nastroju emocjonalnego jeszcze przed zgłoszeniem się na terapię.

Opracowano na podstawie: Koocher, G.P., Keith-Spiegel, P. (2008). Ethics in psychology and the mental health professions. Oxford: Oxford University Press [Practitioners in the Legal System str. 475]