POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
Hudgins kontra Moore - opis

Hudgins i jego przyjaciel Cheek ukradli ciężarówkę. Następnego dnia podczas jazdy skradzionym samochodem zostali zatrzymani przez policjanta. Cheek, który prowadził samochód, nie miał przy sobie prawa jazdy. Funkcjonariusz poprosił obu mężczyzn aby udali się z nim do radiowozu. Po wyjściu z ciężarówki mężczyźni strzelili policjantowi w głowę i uciekli pieszo. Policjant zmarł na miejscu.

Parę dni później Hudgins i Cheek zostali zatrzymani pod zarzutem zabójstwa policjanta. Hudgins przyznał, że to on zabił policjanta. Jednak później wycofał swoje zeznanie, stwierdzając, że to Cheek zastrzelił funkcjonariusza, natomiast on początkowo przyznał się, gdyż miał nadzieję, że jako młodszy od Cheek’a zostanie potraktowany łagodniej.

Podczas procesu prokurator wykorzystał surowe wyniki Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości (MMPI-A – Minnesota Multiphasic Personality Inventory Adults) aby zakwestionować zeznania oskarżonego i przekonać ławę przysięgłych, że jest on kłamcą i jedynie jego pierwsze zeznanie było zgodne z prawdą. Ostatecznie Hudgins został skazany na karę śmierci.

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, jako amicus curiae, przekonywało, że po pierwsze (1) wyrażenie zgody na używanie przez prawników wyników jednego z testów na podstawie których tworzona jest opinia psychologiczna sprawi, że diagnozowanie w sprawach karnych stanie się niewykonalne, gdyż wszystko co powie oskarżony podczas spotkania z psychologiem będzie mogło być wykorzystane przeciwko niemu – nie tylko diagnoza wykonana przez osobę kompetentną do oceny wyników testów będzie brana pod uwagę w procesie karnym, oraz po drugie (2) jest wysoce niewłaściwe, aby wyniki standaryzowanych testów psychologicznych były interpretowane przez osoby nie posiadające ku temu odpowiednich kompetencji.

Opracowano na podstawie: Hudgins v. Moore (APA), Hudgins v. Moore (FindLaw)