POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
Dymek kontra Nyquist - opis

Po rozwodzie ojciec otrzymał prawo do opieki nad 9-letnim synem. Matka zabrała chłopca do psychiatry, który wiedział o tym, że nie ma ona prawa podejmować decyzji o leczeniu syna oraz że nie zostało wydane żadne postanowienie sądu w kwestii decyzyjności matki, jednak mimo to podjął się prowadzenia terapii chłopca. Chłopiec uczęszczał do psychiatry ponad rok bez wiedzy i zgody ojca. Ojciec wytoczył proces lekarzowi. Sąd uznał, że psychiatra nie miał upoważnienia do leczenia chłopca.

Opracowano na podstawie: Moline, M.E., Willims, G.T., Austin, K.M. (1998). Documenting Psychotherapy: Essentials for Mental Health Practitioners. SAGE Publications.