POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
Underwood kontra Stany Zjednoczone Ameryki - opis

Państwo Dunn zawarli związek małżeński w 1955 roku. Małżeństwo nie układało się najlepiej, doszło do separacji. 24 lipca 1962 roku pani Dunn zgłosiła miejscowej policji, że jej mąż zaatakował ją w brutalny sposób oraz dotkliwie pobił. Pan Dunn został zatrzymany przez policję, a następnie skierowany na obserwację do kliniki psychiatrycznej, gdzie opiekował się nim doktor Friedman. Przełożony pana Dunna, sierżant Grover, poinformował panią Dunn, iż zna okoliczności sprawy i poprosił ją o niezwłoczny kontakt w razie kolejnego agresywnego zachowania męża. Parę dni potem pani Dunn spotkała się z sierżantem Groverem aby wyznać mu, że zaraz po wyjściu ze szpitala mąż zaatakował ją łomem – bała się o swoje życie oraz trójki ich dzieci. Sierżant Grover poinformował o zachowaniu pana Dunna doktora Friedmana. W tym czasie Friedman zmieniał miejsce pracy i przekazywał pacjentów nowemu lekarzowi, doktorowi Larsonowi. Jednakże nie przekazał mu treści rozmowy sierżanta z panią Dunn. Miesiąc później pan Dunn zastrzelił swoją żonę.

Opracowano na podstawie: Moline, M.E., Willims, G.T., Austin, K.M. (1998). Documenting Psychotherapy: Essentials for Mental Health Practitioners. SAGE Publications.