POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy

BIRD v. W.C.W

- opis

Ojciec złożył pozew w sądzie przeciwko psychologowi i jego pracodawcy. Psycholog zdiagnozował jego dziecko jako będące ofiarą wykorzystywania seksualnego oraz stwierdził, że to ojciec jest sprawcą cierpienia dziecka. W związku z tym matka dziecka zabroniła byłemu mężowi jakiegokolwiek kontaktu z dzieckiem. Ostateczne dochodzenie w sprawie ujawniło, że psycholog postawił błędną diagnozę, kierując się stereotypowym przypuszczeniem, iż to ojciec musi być sprawcą wykorzystywania w takiej sytuacji.

Opracowano na podstawie: Moline, M.E., Williams, G.T., Austin, K.M. (1998). Documenting Psychotherapy. Essentials for Mental Health Practitioners. Sage Publications [str. 107: W.C.W v. Bird, 840 S.W. 2d 50 (1992)].