POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy

Cohen v. State of New York

- opis

Psychoterapeuta-stażysta, odbywający pierwszy rok stażu na oddziale psychiatrycznym, wypisał pacjenta, który został wcześniej przyjęty po próbie samobójczej i wciąż wykazywał tendencje samobójcze. Pacjent tego samego dnia popełnił samobójstwo. Sąd uznał, że psychoterapeuta nie miał odpowiednich umiejętności, aby ocenić stan pacjenta, w związku z czym powinien znajdować się pod opieką osoby bardziej doświadczonej i posiadającej szerszą wiedzę.

Opracowano na podstawie: Moline, M.E., Williams, G.T., Austin, K.M. (1998). Documenting Psychotherapy. Essentials for Mental Health Practitioners. Sage Publications [str.67].