POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy

Guity v. Kandilakis

- opis

Mężczyzna i kobieta uczęszczali przez rok na terapię par. Czasem odbywali sesje indywidualne, ale większość ich spotkań z terapeutą odbywała się wspólnie. Podczas sprawy rozwodowej, sąd poprosił terapeutę, aby zeznawał tylko w odniesieniu do wspólnych sesji, gdyż adwokat męża ma zastrzeżenia co do poufności sesji terapeutycznych. Podczas zeznawania terapeuta nie mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania, gdyż część z nich wymagałaby udzielenia informacji powziętych podczas spotkań indywidualnych z klientami. Po rozwodzie mężczyzna pozwał terapeutę za ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową. Sąd uznał, że zgoda kobiety nie wystarczyła do ujawnienia informacji poufnych, aczkolwiek dodał, że terapeuta nie miał wyboru, gdyż jego odmowa składania zeznań zostałaby uznana za obrazę sądu.

Opracowano na podstawie: Moline, M.E., Williams, G.T., Austin, K.M. (1998). Documenting Psychotherapy. Essentials for Mental Health Practitioners. Sage Publications [str.59].