POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
Menendez kontra stan Kalifornia - opis

Jose i Mary Louise Menendez zostali zamordowani w swoim domu w Beverly Hills w sierpniu 1989 roku. Policja otrzymała zgłoszenie od synów państwa Menendez, Josepha i Erika , którzy następnie zostali oskarżeni o dokonanie tej zbrodni. Podczas rozprawy sądowej oskarżyciele chcieli uzyskać dostęp do nagrań z sesji terapeutycznych w których brali udział bracia Menendez. Psychoterapeuta odmówił udostępnienia nagrań powołując się na obowiązek zachowywania tajemnicy zawodowej (privileged communication). Sąd uznał jednak, że klienci terapeuty mogą być uznani za niebezpiecznych, w związku z czym terapeuta zostaje zwolniony z obowiązku poszanowania zasady poufności.

Opracowano na podstawie: Menendez v. State of California, American Psychological Association