POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
Hall kontra stan Floryda - opis

Freddie Lee Hall został oskarżony o morderstwo i skazany na karę śmierci. Sędzia podejmujący decyzję w sprawie wyroku zauważył, że Hall jest niepełnosprawny umysłowo, ale w stopniu dopuszczającym karę śmierci (wynik skazanego w testach WAIS-R i WAIS-III wahał się między 71 a 80 punktów). Sąd oparł więc swoją decyzję jedynie na liczbowym wyniku testu inteligencji. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne oraz wiele instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi stanęło w obronie skazanego powołując się na wcześniejszy wyrok w sprawie Atkins v. Virginia.

Opracowano na podstawie: Hall v. Florida, American Psychological Association