POLSKI  ENGLISH

ETYKA W POLITYCE - Kazusy
>Państwo - jednostka>Polityczne zobowiązanie

Obowiązkowe OFE
        opis        komentarz
Polityczne zobowiązanie a obowiązkowe szczepienia
        opis        komentarz
Platoński Kriton a polityczne zobowiązanie
        opis        komentarz