POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Świadoma zgoda>Odmowa zgody na agresywne leczenie

Kazus młodej pacjentki chorej na białaczkę
        opis
Pacjentka chora na raka szczęki
        opis        komentarz
Pacjentka żądająca świadczeń stomatologicznych niezgodnych ze sztuką medyczną
        opis