POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Świadoma zgoda>Leczenie bez zgody>Świadczenia udzielone osobie w stanie nietrzeźwości

Kazus nietrzeźwego pacjenta poszkodowanego w wypadku drogowym
        opis        komentarz