POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Świadoma zgoda>Leczenie bez zgody>Przymus medyczny>w przypadku pacjentki w ciąży

Ciężarna pacjentka po próbie samobójczej
        opis