POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka zawodów medycznych>Etyka lekarska>Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu

Vo przeciwko Francji
        opis
Śmierć pacjentki w trakcie porodu
        opis        komentarz
Pacjentka poparzona podczas rehabilitacji
        opis        komentarz
Pacjentka z odłamkiem narzędzia w kanale zębowym
        opis        komentarz
Kazus pacjentki po udarze mózgu oczekującej w szpitalu na miejsce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
        opis