POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Opinie i dyskusje
Kryterium wieku w racjonowaniu zasobów zdrowotnych
Internetowa debata organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w ramach projektu

Włodzimierz Galewicz, Kryterium wieku w racjonowaniu zasobów zdrowotnych

Wojciech Załuski, O praktycznej nieistotności kryterium wieku w racjonowaniu zasobów zdrowotnych i trudnościach z jego teoretycznym uzasadnieniem

Krzysztof Marczewski, Kryterium wieku w racjonowaniu zasobów zdrowotnych - punkt widzenia geriatry praktyka

Piotr Grzegorz Nowak, Kryterium wieku w alokacji narządów do przeszczepu

Krzysztof Saja, Głos w dyskusji

Justyna Czekajewska, Racjonowanie zasobów zdrowotnych ze względu na wiek. Głos w obronie jakości życia osób starszych

Włodzimierz Galewicz, Kilka wyjaśnień