POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Opinie i dyskusje

Czy polskie prawo medyczne chroni pacjenta przed bólem?
Internetowa debata organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym (05.11-04.12.2013)

Włodzimierz Galewicz: NOTA ORGANIZATORÓW

Włodzimierz Galewicz: Czy polskie prawo medyczne chroni pacjenta przed bólem? Pytania do prawników i lekarzy

Kazimierz Szewczyk: Ani polskie prawo medyczne, ani kultura bioetyczna nie chroni pacjentów przed bólem

Krzysztof Marczewski: O potrzebie odpowiedzialności za słowo

Dr Anita Gałęska-Śliwka: Prawne aspekty znieczulenia farmakologicznego podczas porodu

Jacek Malczewski: Ochrona pacjenta przed bólem w polskim prawie medycznym: perspektywa prawnika

Wojciech Załuski: Głos w debacie

Maria Jakubowska: „Cesarz jest nagi” - czyli gdzie leży problem

Włodzimierz Galewicz: O prawnych i pozaprawnych przyczynach niedostatecznej ochrony przed bólem