POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Opinie i dyskusje
Wokół równości w opiece zdrowotnej
Internetowa debata organizowana w ramach projektu

NOTA ORGANIZATORÓW

Poniżej zamieszczono elektroniczne wersje referatów zgłoszonych na sympozjum „Wokół równości w opiece zdrowotnej” (Kraków, 11 listopada 2016). Chociaż nie wszystkie z tych tekstów będą mogły zostać wygłoszone, zawarte w nich treści mogą być nie tylko przedmiotem dyskusji, która odbędzie się w w trakcie sympozjum, lecz także równoległej debaty internetowej. Czasowe ramy tej debaty są bardziej elastyczne niż wypadku planowanego sympozjum, tak iż może ona rozpocząć się jeszcze przed dniem 11 listopada, a w razie potrzeby toczyć się również po nim. Do udziału w tej internetowej debacie, organizowanej przez Instytut Filozofii i Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w ramach finansowanego z grantu NCN (nr 2013/08/A/HS1/00079) projektu badawczego „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej”, zachęcamy zarówno uczestników krakowskiego sympozjum, jak i inne zainteresowane osoby. Mogą one nadsyłać swoje głosy, opatrzone tytułem „debata wokół równości”, na adres towarzystwo.bioetyczne@gmail.com. Przesyłając swoją wypowiedź, autor implicite udziela zgody na jej zamieszczenie na stronie debaty, po ewentualnych poprawkach językowych, nienaruszających jej treści.

W imieniu organizatorów krakowskiego sympozjum i internetowej debaty

Włodzimierz Galewicz
Piotr Grzegorz Nowak