POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Tematy
Racjonowanie świadczeń - orzeczenia

[I ACa 1266/05]

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 maja 2006 r. dotyczący zwrotu ponadlimitowych kosztów leczenia osób wymagających natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na stan zagrożenia życia.

   

[I ACa 755/06]

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 września 2006 r. dotyczący zwrotu ponadlimitowych kosztów zabiegów ratujących życie, w sytuacji, gdy nie została przekroczona całościowa kwota kontraktu z NFZ.

   

[I CSK 125/07]

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2007 r. dotyczący zwrotu kosztów leczenia osób nieubezpieczonych, wymagających natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na stan zagrożenia życia.

   

[III UZP 4/06]

Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 24 stycznia 2007 r.

   

[IV CK 414/04]

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005 r. dotyczący finansowania leczenia osób nieubezpieczonych i bezdomnych

   

[V CSK 396/06]

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2007 roku dotyczący zwrotu kosztów świadczeń zdrowotnych ratujących życie możliwych do zaplanowania

   

[VIII SA/Wa 542/07]

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczący realizacji prawa do ochrony zdrowia i zabezpieczenia egzystencji osób niepełnoprawnych

   

[VI SA/Wa 1876/11]

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 r. dotyczący sposobu finansowania leczenia z budżetu państwa.

   

[IV SA/Wr 590/07]

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2008 r. dotyczący prawa do świadczeń opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

   

[II GSK 82/11]

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011 r. dotyczący finansowania leczenia za granicą przeprowadzonego przed wyrażeniem na nie zgody przez Prezesa NFZ.

   

[III CK 546/03]
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2004 roku dotyczący relacji postanowień umów między NFZ a świadczeniodawcami, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami nakładającymi na świadczeniodawców obowiązku udzielenia świadczeń ratujących życie
   

[II CK 271/04]
 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2004 roku dotyczący prawa do pobierania przez świadczeniodawcę opłat za dodatkowe usługi podczas pobytu szpitalnego
 
   

[2005 SCC 35 Chaoulli v. Quebec]
Wyrok Sądu Najwyższego Kanady z dnia 9 czerwca 2005 r. dotyczący wpływu zakazu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na kolejki do świadczeń zdrowotnych, negatywnie wpływające na zdrowie i życie obywateli

   

[CCT 8/02]

Wyrok Sądu Konstytucyjnego Południowej Afryki z dnia 5 lipca 2002 r. dotyczący realizacji przez państwo prawa do ochrony zdrowia za pomocą dystrybucji leków przeciw przenoszeniu się wirusa HIV z matek na dzieci